Doprava do/z Tábora

Jak se dostat jednoduše na event?


Hromadná doprava vlakem nebo autobusem

Nejlépe se na event do Tábora, stejně jako z eventu, dostanete vlakem nebo autobusem. Pro vyhledání spojení je ideální vyhledávač IDOS.


Doprava po městě Tábor

Pokud budete chtít využít MHD ve městě, nabízíme interaktivní mapu MHD Tábor.

Mapu MHD s vyznačenými tarifními pásmy a popisem směrů linek ke stažení naleznete zde.


Parkování v Táboře

Ve vnitřním městě Tábor je zóna placeného stání. Oblast je rozdělena na zóny vyhrazeného parkování pro obyvatele s trvalým bydlištěm a organizace se sídlem nebo provozovnou v dané oblasti a lokality s parkovacími automaty. Tyto lokality jsou určeny pro krátkodobé návštěvníky Tábora a v rámci provozní doby je návštěvník povinen si zakoupit lístek na předpokládanou dobu stání.

Bližší informace: aktuální ceník parkování, platby mobilním telefonem, mapa parkovacího systému zveřejňuje společnost Technické služby Tábor s.r.o. na svém webu: Technické služby Tábor - parkovací systém

  • Bezplatné a odstavné parkovací plochy - plánek
  • Táborský parkovací systém - plánek
  • Vyhrazená místa pro ZTP v Táborském parkovacím systému - plánek
  • Cesta od Kotnova k parkovišti před plaveckým stadionem - plánek